Các phần mềm khác

    Các phần mềm khác

Fast HRM

Fast HRM - Phần mềm Quản lý Nhân sự - Chấm công - Tính lương - Tính thuế TNCN...
 

Tổng quan

Fast HRM hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý thông tin nhân sự, chấm công, tính lương và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Fast HRM cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên như thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các thành tích… Fast HRM giúp cho việc chấm công, tính lương, tính bảo hiểm, tính thuế TNCN được rõ ràng, chính xác và kịp thời. Fast HRM cho phép kết nối, đọc số liệu từ các thiết bị chấm công khác nhau.

Các thành phần nòng cốt của Fast HRM bao gồm:

Quản lý nhân sự
Quản lý tuyển dụng
Quản lý đào tạo
Quản lý đánh giá
Quản lý chấm công
Quản lý tính lương
Quản lý bảo hiểm
Quản lý thuế TNCN

Quản lý nhân sự

Hiển thị sơ đồ và cấu trúc doanh nghiệp theo dạng hình cây với chức năng “drill-down” cho phép xem các thông tin chi tiết
Quản lý các thông tin khác nhau về nhân viên: thông tin cá nhân; học vấn, nghề nghiệp; quá trình làm việc; quá trình lương; khen thưởng, kỷ luật…
Quản lý tình trạng hiện thời của nhân viên: đang làm việc, đi công tác, đi học, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ phép, đã nghỉ việc,...
Có các công cụ tra cứu, tìm kiếm nhân viên một cách dễ dàng
Hệ thống báo cáo đa dạng và đầy đủ thông tin, đảm bảo cho việc phân tích và lập kế hoạch nhân lực
Kết nối chặt chẽ với phân hệ chấm công, tính lương để cập nhật đồng thời các số liệu về công,  lương, phụ cấp được hưởng, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp…

Báo cáo danh sách nhân sự

Danh sách nhân viên theo bộ phận
Danh sách nhân viên theo trình độ học vấn
Danh sách nhân viên theo chuyên môn
Danh sách nhân viên theo trình độ ngoại ngữ
Danh sách nhân viên theo thâm niên công tác
Danh sách nhân viên tăng giảm lương trong kỳ
Danh sách khen thưởng nhân viên
Danh sách kỷ luật nhân viên
Danh sách  nhân viên bị tai nạn

Báo cáo biến động nhân sự

Danh sách nhân viên tăng theo bộ phận
Danh sách nhân viên giảm theo bộ phận
Danh sách nhân viên điều chuyển

Báo cáo thống kê nhân sự

Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo bộ phận trong năm
Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo tính chất công việc trong năm
Báo cáo thống kê trình độ học vấn theo bộ phận, vị trí công việc

Quản lý chấm công

Quản lý chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên
Khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần
Quản lý ca làm việc đến từng chi tiết ca, công làm việc, theo dõi đi muộn/về sớm
Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca cho nhân viên dễ dàng, thuận lợi
Quản lý nhân viên nghỉ/vắng mặt theo lý do nghỉ
Đăng ký nghỉ phép và duyệt nghỉ phép qua tin nhắn (SMS)
Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay
Cho phép cập nhật bổ sung, điều chỉnh dữ liệu chấm công
Tính công tự động, chính xác và kịp thời
Cho phép điều chỉnh giờ công nhân viên
Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương
Lên các báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.

Báo cáo chấm công

Bảng chấm công
Bảng chi tiết kết quả chấm công
Bảng tổng hợp công nhân viên
Bảng tổng hợp tăng ca
Báo cáo đi muộn, về sớm
Báo cáo thống kê số lần đi muộn, về sớm
Báo cáo chi tiết theo mã công
Báo cáo tổng hợp nghỉ theo mã công

Quản lý tính lương (payroll)

Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên
Cho phép khai báo kỳ tính lương linh hoạt
Tùy chọn đồng tiền tính lương cho từng nhân viên
Áp dụng lương tối thiểu khác nhau giữa các vùng khi tính lương
Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm...
Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công
Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực
Khai báo đơn giá giờ công, đơn giá sản phẩm theo ngày hiệu lực
Cập nhật sản lượng sản phẩm theo cá nhân hoặc chung theo bộ phận
Phân bổ lương sản phẩm bộ phận cho nhân viên  theo hệ số
Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác
Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên
Đánh giá, xếp loại khen thưởng nhân viên định kỳ
Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành
Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp, sản phẩm
Lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp lương nhân viên.

Báo cáo lương

Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
Bảng thanh toán lương cho bộ phận nhiều kỳ
Bảng chi tiết lương sản phẩm cho nhân viên
Bảng chi tiết lương sản phẩm cho bộ phận
Bảng chi tiết phụ cấp cho nhân viên theo bộ phận

Quản lý bảo hiểm

Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên
Quản lý các thông tin về hợp đồng lạo động, phụ lục hợp đồng lao động của nhân viên.
Theo dõi, thanh toán kịp thời các khoản nhân viên được hưởng theo chế độ: thai sản, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức,…
Thực hiện đầy đủ các báo cáo về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng qui định hiện hành

Báo cáo bảo hiểm

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, BHYT
Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
Danh sách lao động thanh toán theo chế độ
Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT

Quản lý thuế TNCN

Quản lý toàn bộ các thông tin liên quan đến thuế TNCN của nhân viên
Khai báo đầy đủ các thông tin về đối tượng nộp thuế, thông tin giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc
Xác định chính xác các khoản thu nhập tính thuế, thu nhập miễn/giảm thuế, các khoản giảm trừ theo qui định
Thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế TNCN hàng tháng/quí và quyết toán năm theo đúng quy định hiện hành.

Báo cáo thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN
Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ
Bảng kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến
Bảng kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế toàn phần
Bảng kê thông tin người phụ thuộc

Source: fast.com.vn

Đọc thêm...

Các đánh giá cho Fast HRMĐánh giá và cho điểm

Khả năng bạn sẽ người thân hay bạn bè sử dụng phần mềm này?
Không bao giờ Chắc chắn là có
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bạn có cho là phần mềm THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG với người dùng?
Quá khó Dễ dàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Các CHỨC NĂNG của phần mềm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn?
Không chút nào Hoàn toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá ra sao về CHẤT LƯỢNG (ổn định, chính xác, ít gây lỗi…) của phần mềm?
Tồi tệ Tuyệt vời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của nhà cung cấp?
Không đầy đủ  Rất trọn vẹn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bình luận

Điều bạn thích nhất khi sử dụng phần mềm này?
Điều bạn không hài lòng với phần mềm?
Những khuyến cáo của bạn đối với phần mềm

Bạn đánh giá thế nào về khả năng giới thiệu phần mềm này cho người thân hoặc bạn bè


Thông tin của bạnNhập mã xác nhận:Gửi đánh giá

Trong vòng 24h, các chuyên gia tại Tư Vấn Phần Mềm sẽ giúp lọc ra các sản phẩm phù hợp với tổ chức của bạn. Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí! 0903 22 0809
© 2013 Tư Vấn Phần Mềm

MỜI HỢP TÁC

TVPM đang mong muốn hợp tác với các đơn vị có năng lực xây dựng BỘ PHẦN MỀM TÍCH HỢP (bán hàng POS, kế toán, giao nhận, TMĐT...) để cùng với TVPM nâng cấp tuvanphanmem.vn thành một nền tảng marketing và kinh doanh phần mềm hữu hiệu, trên tinh thần cùng nhau khai thác kinh doanh và cùng nhau có lợi!

Mọi quan tâm xin liên hệ:
Tel: 0903220809 ; Email: contact@shopply.vn