Các phần mềm khác

    Các phần mềm khác

FPT eHospital

FPT eHospital - Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể

1. Am hiểu nghiệp vụ

Quản lý tổng thể và toàn diện:Giúp nâng cao hiệu quả quản lý ở tất cả các khâu như: 
Quản lý chuyên môn khám, chữa bệnh; quản lý hành chính; nhân sự, tài chính... Từ đó góp 
phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. 
Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành Y tế:Hệ thống được xây dựng và triển khai với tính 
định hướng cao, tầm nhìn lâu dài; đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế 
trong ngành Y tế như: Hl7, diCoM, iCd10, aTC, mã phẫu thuật, thủ thuật; tự động kết xuất 
báo cáo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; có thể hỗ trợ thực hiện chẩn đoán từ xa (telemedicine) trong tương lai…
Kết nối với cơ sở dữ liệu Y tế quốc gia: Hệ thống có thể 
mở rộng, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Y tế của toàn 
tỉnh/thành phố, quốc gia, để xây dựng nên một cơ sở dữ liệu 
chung cho ngành Y tế trên cả nước trong tương lai.

2. Nhiều tiện ích cho người dùng

Bệnh nhân được quan tâm,chăm sóc chu đáo với một quy trình khép kín từ khâu tiếp đón tới thanh toán viện phí, 
nhằm mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại của bệnh viện. 
Bác sĩ được hỗ trợ tối đa để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, nâng cao hiệu quả 
phục vụ bệnh nhân. 
Ban Giám đốc được hỗ trợ các công cụ quản lý, không chỉ nắm chính xác tình hình hoạt động của bệnh viện theo 
thời gian thực mà còn dễ dàng phân tích, đánh giá số liệu để đưa ra quyết định điều hành nhanh chóng, hiệu quả.

3. Công nghệ hiện đại, linh hoạt

Kiến trúc tổng thể, vững chắc: Đáp ứng được số lượng lớn người dùng đồng thời.
Bảo mật thông tin nhiều cấp độ
Linh hoạt theo sự thay đổi chính sách của Bộ Y tế, đồng thời dễ dàng mở rộng chức năng để phù hợp với yêu cầu quản lý như: 
thêm báo cáo, nâng cấp, thay đổi chính sách BHXH, môi giới bảo hiểm, thẻ thành viên, nhà thuốc GPP…

4. góp phần xây dựng Y tế điện tử

Hệ thống quản lý bệnh nhân theo mã vạch, thẻ từ, thẻ chip.
Tích hợp hệ thống bốc số tự động
Màn hình cảm ứng (touch screen) tra cứu thông tin
bệnh nhân, viện phí nội trú.
Sử dụng rFid, máy tính bảng tạo môi trường quản lý 
hiệu quả, hiện đại.
danh sách hàng đợi hiển thị tại phòng khám.
Máy tính bảng cho bác sĩ ra y lệnh và chỉ định khẩu phần ăn 
tại giường bệnh. 
Tra cứu thông tin qua Website, thiết bị Mobile và internet cho bệnh nhân

Lợi ích của FPT eHospital

Các tiện ích

1. Tiện ích cho bệnh nhân

Đặt lịch hẹn khám
Xem hồ sơ bệnh án điện tử
Theo dõi thông tin sức khỏe cộng đồng
Hỏi đáp sức khỏe
Các thông tin về dịch vụ y tế của bệnh viện

2. Tiện ích cho bác sĩ

Hỗ trợ hội chẩn online
Các dữ liệu cận lâm sàng có thể được đóng gói và chuyển đến 
bệnh viện khác theo yêu cầu.
Cho phép bác sĩ từ các bệnh viện khác truy cập bệnh án điện tử 
từ xa, xem hình ảnh chất lượng cao, xử lý hình ảnh và cập nhật 
thông tin điều trị, ra chỉ định cận lâm sàng, kê toa thuốc cho 
bệnh nhân.

dữ liệu bệnh viện có thể chuyển trực tiếp vào kho dữ liệu Sở Y Tế, 
Bộ Y Tế phục vụ thống kê diện rộng, không cần nhập liệu.

dữ liệu chuyển lên dưới nhiều định dạng: XMl, excel, mẫu dữ 
liệu mã hóa, nhập liệu trực tiếp vào website Sở Y Tế, Bộ Y Tế.

Hỗ trợ nghiệp vụ: hệ thống toa thuốc mẫu, hệ thống tên 
thuốc hỗ trợ ra toa thuốc nhanh, theo dõi thông tin bệnh 
sử bệnh nhân hỗ trợ ra quyết định khám, chữa bệnh nhanh, 
chính xác…

3. Tiện ích cho lãnh đạo bệnh viện

dễ dàng nắm được tình hình hoạt động bệnh viện qua 
hệ thống báo cáo theo thời gian thực.

dễ dàng quản lý bệnh viện ngay cả khi đi công tác xa 
thông qua cổng thông tin internet

Số liệu thực tế khi ứng dụng FPT eHospital

1 pHút: Đăng ký khám bệnh: Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký khám bệnh cho một bệnh nhân với sự hỗ trợ của hệ thống quản 
lý tiếp nhận bệnh nhân FPT.eHospital là 1 phút.Nếu không có sự 
hỗ trợ của phần mềm, qua trình này cần tới 4 phút. 

2 pHút: Kê toa thuốc: Thời gian bác sỹ hoàn thành kê toa thuốc cho 
bệnh nhân là 2 phút, với hệ thống tên thuốc, toa thuốc mẫu và 
bệnh án điện tử của bệnh nhân. Nếu không có sự hỗ trợ của phần 
mềm, quá trình này cần tới 5 phút.

5 pHút: Tổng hợp báo cáo: giảm từ 1 – 2 ngày với sự khó khăn trong tìm 
kiếm, liên kết số liệu xuống còn 5 phút với tính liên kết cao. 
Xem kết quả xét nghiệm: Ngay sau khi xét nghiệm, các bác sĩ 
khoa nội trú hoặc phòng khám có thể xem kết quả trên máy tính. 
Trước đây, thời gian này lâu hơn vì cần đợi kết quả xét nghiệm được 
in ra.

gấp 2-3 lần: Hiệu suất sử dụng nguồn lực của bệnh viện:Tăng lên gấp 2-3 
lần so với khi chưa ứng dụng phần mềm.

1.5 lần: Làm thủ tục viện phí: Thời gian làm thủ tục viện phí cho bệnh 
nhân ra viện nhanh hơn 1,5 lầnvà tính chính xác cao hơn.

2 pHút/ ngưỜi Thời gian phát thuốc, thu viện phí: giảm từ 5 phút/người 
còn 2 phút/người

Mô hình ứng dụng

FPT.eHospital giúp nâng cao hiệu quả quản lý ở tất cả các khâu: Quản lý chuyên môn khám, chữa bệnh; quản lý hành chính; nhân sự, tài chính...

Hệ thống được chia làm 4 nhóm phần mềm chính, với 35 phân hệ chức năng, mỗi phân hệ hỗ trợ một nghiệp vụ, từ đó, FPT.eHospital giúp quản lý tổng thể và liên thông kết nối tất cả các quy trình nghiệp vụ của bệnh viện.
Hệ THốNG PHầN MềMFPT.eHoSPiTal Có NHiều PHiêN BảN PHù HợP CHo TừNGloại HìNH BệNH ViệN: BệNH ViệN CôNG, TruNG TâM Y Tế, BệNH ViệN Tư NHâN, PHòNG kHáM/ BệNH ViệN CHuYêN kHoa, BệNH ViệN Đa kHoa...

1. Nhóm phần mềm quản lý điều trị

Quản lý xuyên suốt quá trình khám chữa bệnh ngoại trú, cũng như 
điều trị nội trú của bệnh nhân, từ khâu tiếp nhận cho đến khi xuất 
viện, giúp việc theo dõi thông tin bệnh án và chi phí điều trị bệnh 
nhân được thông suốt.
Bao gồm các phân hệ:
1.  Quản lý thông tin bệnh nhân
2.  Quản lý tiếp nhận bệnh nhân
3.  Quản lý khám bệnh, ngoại chẩn
4.  Quản lý cấp cứu
5.  Quản lý khoa lâm sàng/ người bệnh nội trú
6.  Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh
7.  Quản lý thăm dò chức năng
8.  Quản lý kết quả xét nghiệm
9.  Quản lý thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế
10.  Quản lý dược, nhà thuốc bệnh viện
11.  Hệ thống khai thác, thống kê, báo cáo
12.  Quản lý bệnh án điện tử
13.  Quản lý lịch hẹn điều trị
14.  Quản lý phác đồ điều trị
15.  Quản lý khám sức khỏe
16.  Quản lý ngân hàng máu
17.  Quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn
18.  Quản lý dinh dưỡng
19.  Tương tác thuốc

2. Nhóm phần mềm quản lý điều hành

Giúp công tác điều hành được thực hiện nhanh 
chóng thông qua sự quản lý xuyên suốt các 
công tác hành chính, nhân sự, kế toán, tiền 
lương, quản lý trang thiết bị tài sản…

Bao gồm các phân hệ:
20.  Quản lý nhân sự, tiền lương
21.  Quản lý tài chính kế toán
22.  WeB thông tin nội bộ
23.  Quản lý chỉ đạo tuyến
24.  Quản lý lịch công tác
25.  Quản lý vật tư – văn phòng phẩm
26.  Quản lý tài sản cố định trang thiết bị
27.  Quản lý thư viện
28.  Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án
29.  Quản lý công văn, văn thư

3. Nhóm phần mềm hỗ trợ

Bao gồm các phân hệ:
30.  Hệ thống quản lý thẻ, barcode
31.  Hệ quản lý danh sách, hàng đợi
32. kết nối máy xét nghiệm
33. kết nối hệ thống PaCS
34.  Quản trị hệ thống

4. cổng thông tin điện tử

35.  Cổng thông tin điện tử

Theo ehospital.fis.com.vn

Đọc thêm...

Các đánh giá cho FPT eHospitalĐánh giá và cho điểm

Khả năng bạn sẽ người thân hay bạn bè sử dụng phần mềm này?
Không bao giờ Chắc chắn là có
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bạn có cho là phần mềm THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG với người dùng?
Quá khó Dễ dàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Các CHỨC NĂNG của phần mềm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn?
Không chút nào Hoàn toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá ra sao về CHẤT LƯỢNG (ổn định, chính xác, ít gây lỗi…) của phần mềm?
Tồi tệ Tuyệt vời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của nhà cung cấp?
Không đầy đủ  Rất trọn vẹn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bình luận

Điều bạn thích nhất khi sử dụng phần mềm này?
Điều bạn không hài lòng với phần mềm?
Những khuyến cáo của bạn đối với phần mềm

Bạn đánh giá thế nào về khả năng giới thiệu phần mềm này cho người thân hoặc bạn bè


Thông tin của bạnNhập mã xác nhận:Gửi đánh giá

Trong vòng 24h, các chuyên gia tại Tư Vấn Phần Mềm sẽ giúp lọc ra các sản phẩm phù hợp với tổ chức của bạn. Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí! 0903 22 0809
© 2013 Tư Vấn Phần Mềm

MỜI HỢP TÁC

TVPM đang mong muốn hợp tác với các đơn vị có năng lực xây dựng BỘ PHẦN MỀM TÍCH HỢP (bán hàng POS, kế toán, giao nhận, TMĐT...) để cùng với TVPM nâng cấp tuvanphanmem.vn thành một nền tảng marketing và kinh doanh phần mềm hữu hiệu, trên tinh thần cùng nhau khai thác kinh doanh và cùng nhau có lợi!

Mọi quan tâm xin liên hệ:
Tel: 0903220809 ; Email: contact@shopply.vn