Các phần mềm khác

    Các phần mềm khác

Misa QLTH.VN

QLTH.VN

Phần mềm Quản lý trường học (QLTH.VN) là phần mềm giúp Trường học, Phòng Giáo dục (PGD), Sở Giáo dục và Đào tạo (SGD) thực hiện các nghiệp vụ quản lý: Học sinh, Giáo viên, Giảng dạy, Thiết bị, Thư viện,... QLTH.VN được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, chạy Online trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung, người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng) qua Internet. Ngoài ra, QLTH.VN còn hỗ trợ phụ huynh và học sinh tra cứu kết quả học tập, nhận thông báo của trường, xem lịch thi, thời khóa biểu, tham gia các diễn đàn hỗ trợ học tập,...

Quản lý học sinh

Thực hiện các nghiệp vụ: tuyển sinh, học tập, rèn luyện, học nghề, tổng kết kết quả học tập - rèn luyện, xét tốt nghiệp, học phí, y tế....Tự động tổng hợp báo cáo cho Phòng GD và Sở GD.
I. THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HỌC SINH

1. Các nghiệp vụ chuẩn bị đầu năm học

+ Tuyển sinh
Đáp ứng mọi phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, Xét tuyển có thi xếp lớp, Xét tuyển không thi xếp lớp.
Lập kế hoạch tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao, lớp chuyên/chọn, khu vực đúng tuyến và các điều kiện ưu tiên.
Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trực tuyến qua Internet giúp giải quyết tình trạng phụ huynh chen lấn, xếp hàng, văn thư phải vất vả cập nhật hồ sơ.
Tự động hóa toàn bộ công tác tổ chức thi tuyển từ việc đánh số báo danh, phân phòng thi, tạo túi bài thi, đánh phách, nhập điểm để xét tuyển.
Tự động xét tuyển theo nhiều điều kiện: điểm từng môn, giới tính, dân tộc, tuyến học, diện ưu tiên.
Tự động xếp lớp theo nhiều quy tắc phân bổ: lớp chuyên, lớp thường, địa dư, ngẫu nhiên, đều theo điểm, điểm cao đến thấp, cân bằng nam/nữ,...

+ Đánh giá kết quả thi lại, rèn luyện trong hè và xét lên lớp, ở lại
Quản lý danh sách những học sinh phải rèn luyện trong hè, tổ chức thi lại và đánh giá kết quả thi lại của từng môn học.
Tự động tổng hợp kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh theo từng lớp học bao gồm cả điểm những môn thi lại và đưa ra kết quả học sinh nào lên lớp, học sinh nào ở lại lớp.
Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, đánh giá nhận xét vào Sổ học bạ, thông báo cho phụ huynh học sinh.
Lập danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp của từng khối, tiến hành xếp lớp cho năm học mới.

+ Giải quyết những yêu cầu xin đi học trở lại, chuyển trường đến/đi
Tiếp nhận và giải quyết những hồ sơ yêu cầu xin đi học trở lại, hồ sơ xin chuyển trường đến, xếp lớp và bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu văn thư cập nhật hồ sơ học sinh và Sổ đăng bộ.
Tiếp nhận yêu cầu chuyển trường đi từ phụ huynh trực tiếp trên phần mềm, cập nhật điểm, nhận xét vào học bạ, trả hồ sơ cho học sinh và cập nhật vào Sổ đăng bộ.

+ Phân công giảng dạy và xếp thời khóa biểu
Phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công giảng dạy cho từng giáo viên và sắp xếp thời khóa biểu cho từng lớp học.
Theo dõi lịch báo giảng cụ thể đến từng ngày, tuần theo từng lớp, môn, dễ dàng nắm bắt lịch nghỉ tiết, dạy bù, dạy thay, dạy thêm,... của giáo viên.
Lập kế hoạch học nghề và các môn học tự chọn, thông báo và hướng dẫn phụ huynh và học sinh đăng ký.

2. Các nghiệp vụ quản lý học sinh trong năm học

2.1 QLTH.VN GIÚP BAN GIÁM HIỆU

Theo dõi kết quả học tập, nề nếp của học sinh
Xem kết quả học tập, nề nếp của từng lớp qua Sổ gọi tên và ghi điểm, Sổ đầu bài, Điểm danh.
Xem ngay báo cáo đánh giá chất lượng từng môn học, chất lượng kiểm tra học kỳ, báo cáo thống kê hạnh kiểm, học lực của từng khối lớp.
Nắm bắt tức thời số lượng học sinh đang học, lên lớp, lưu ban, bỏ học, thôi học, chuyển trường,...
Quản lý danh sách học sinh giỏi, học sinh thuộc đối tượng chính sách, khuyết tật, dân tộc,...

Quản lý biến động học sinh
Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ quản lý biến động học sinh: Chuyển đến, chuyển đi, chuyển lớp, nghỉ học dài hạn, bỏ học, thôi học.
Tiếp nhận yêu cầu chuyển đến, chuyển đi, xin nghỉ học,... do phụ huynh gửi đến trực tuyến trên phần mềm. Quản lý tình trạng xử lý theo từng loại yêu cầu.
Cập nhật điểm, nhận xét hoàn tất hồ sơ, xuất khẩu trả hồ sơ đối với yêu cầu chuyển trường, chuyển lớp, nghỉ học. Phê duyệt yêu cầu và xếp lớp cho những học sinh chuyển đến, xin đi học lại.

Xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp
Tự động lập danh sách học sinh đề nghị xét tốt nghiệp dựa trên kết quả học tập tổng hợp cả năm.
Gửi đề xuất danh sách đề nghị xét tốt nghiệp cho Phòng Giáo dục.
Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp sau khi được Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Quản lý các môn học tự chọn và học nghề
Gửi thông báo và tiếp nhận đăng ký môn học tự chọn, học nghề của phụ huynh trực tiếp trên phần mềm.
Quản lý quá trình học tập, rèn luyện và đăng ký cho học sinh tham gia các đợt thi chứng chỉ nghề do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tổ chức các kỳ thi trong năm học
Lập danh sách học sinh dự thi theo từng lớp, từng khối, phân phòng thi và đánh số báo danh.
Đánh số phách, ghép phách và ghi điểm cho từng học sinh sau khi có kết quả chấm bài.
Quản lý hồ sơ học sinh
Ghi chép đầy đủ thông tin trong hồ sơ học sinh từ khi mới nhập học đến khi ra trường, gồm: Thông tin cá nhân, gia đình, quá trình học tập, khen thưởng, kỷ luật, học phí, sức khỏe,...
Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm hồ sơ trực tuyến qua Internet và tải về những tệp hồ sơ đính kèm.

Quản lý tình hình thu học phí
Nắm bắt tức thời tình hình thu học phí và các khoản đóng góp của phụ huynh, lớp nào đã thu đủ, lớp nào còn thiếu, học sinh nào chưa đóng,...
Theo dõi danh sách học sinh được miễn giảm học phí.
Giám sát tình hình thu học phí, trả biên lai và nộp tiền của giáo viên cho thủ quỹ, kế toán
Hình ảnh thu học phí tại 1 trường nào đó

Quản lý y tế trường học, BHYT
Lập sổ hồ sơ sức khỏe học sinh, ghi nhận các sự cố sức khỏe và kết quả khám sức khỏe định kỳ.
Lập hồ sơ đăng ký BHYT, theo dõi tình hình thu tiền và cấp phát thẻ BHYT cho từng học sinh.
Thông báo tình hình sức khỏe, sự cố sức khỏe học sinh tại trường, yêu cầu mua BHYT cho phụ huynh.

2.2. QLTH.VN GIÚP GIÁO VIÊN BỘ MÔN
Ghi điểm kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết,... vào Sổ điểm cá nhân, Sổ gọi tên và ghi điểm trực tiếp trên phần mềm ngay tại lớp học.
Điểm danh, ghi nhận các trường hợp kỷ luật, khen thưởng, nhận xét đánh giá từng tiết học vào Sổ đầu bài cho từng lớp.
Tự động tính điểm trung bình từng học kỳ theo từng môn học
Xem lịch báo giảng, tin tức thông báo của nhà trường, chia sẻ, bình luận thông tin, gửi lời chúc sinh nhật đến đồng nghiệp và học sinh.

Việc giáo viên bộ môn nhập điểm vào Sổ điểm cá nhân và Sổ gọi tên và ghi điểm giúp giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và phụ huynh, học sinh biết ngay kết quả học tập, nề nếp của học sinh hàng ngày mà không phải mất nhiều thời gian ghi chép, tính toán và tổng hợp điểm.
 
2.3. QLTH.VN GIÚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Xem điểm của từng học sinh theo từng môn học hàng ngày ngay sau khi giáo viên bộ môn ghi điểm.
Theo dõi tình hình học tập, nhận xét của giáo viên bộ môn, danh sách điểm danh, kỷ luật,... của lớp hàng ngày qua Sổ đầu bài.
Tự động tính điểm trung bình, đánh giá học lực, đánh giá hạnh kiểm, xếp loại học sinh và xét thi đua theo học kỳ và cả năm.
Lập danh sách xét tốt nghiệp, kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ của cả lớp gửi cho Ban giám hiệu.
Lập và theo dõi danh sách học sinh học nghề, môn học tự chọn và những học sinh được miễn giảm môn học.
In Sổ liên lạc, thông báo và trao đổi kết quả học tập trực tiếp với phụ huynh trên phần mềm.
Tra cứu hồ sơ học sinh trực tuyến bất cứ lúc nào, xem ngay các báo cáo thống kê số lượng học sinh, tình hình nghỉ học, bỏ học, chuyển lớp,...
Theo dõi tình hình đóng học phí và các trường hợp miễn giảm học phí, gửi thông báo đóng học phí cho phụ huynh.
Thông báo cho phụ huynh các sự cố sức khỏe, thu tiền mua BHYT, bàn giao thẻ BHYT cho phụ huynh.


2.4. QLTH.VN GIÚP PHỤ HUYNH

Theo dõi kết quả học tập, nề nếp, lịch học, lịch thi, sức khỏe của học sinh hàng ngày trực tuyến qua Internet, điện thoại di động bất cứ lúc nào.
Nhận thông báo đóng học phí, mời họp phụ huynh, thông báo hoạt động ngoại khóa của nhà trường và trao đổi với giáo viên trực tiếp trên phần mềm.
Ngồi ở nhà cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh, đăng ký học nghề, đăng ký nghỉ học, chuyển lớp, chuyển trường,...

2.5. QLTH.VN GIÚP HỌC SINH

Theo dõi kết quả học tập chi tiết theo từng môn học, tra cứu điểm thi bất cứ lúc nào trực tiếp qua Internet, điện thoại di động.
Tra cứu thời khóa biểu, lịch sinh hoạt ngoại khóa, đăng ký môn học tự chọn, học nghề,... và trao đổi tình hình học tập với giáo viên qua công cụ chat trực tiếp trên phần mềm.
Tham gia các diễn đàn học tập, trao đổi, chia sẻ, và tham khảo các tài liệu học tập.

3. Thực hiện các nghiệp vụ quản lý giáo dục của các trường tại Phòng Giáo dục

3.1 Đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường

Tổng hợp kết quả học tập của học sinh theo từng khối Tiểu học, THCS trên toàn huyện.
Đánh giá Trường nào có thành tích tốt, Trường nào chưa đạt để có giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.
Nắm bắt kịp thời số lượng học sinh nghỉ học, bỏ học, chuyển trường,... theo từng khối lớp, từng trường.
Đánh giá hiệu quả đào tạo từng trường qua tỷ lệ học sinh lên lớp, ở lại lớp, tốt nghiệp, rớt tốt nghiệp.

3.2 Tự động tổng hợp báo cáo toàn huyện

QLTH.VN giúp Phòng giáo dục tự động tổng hợp báo cáo học sinh từ đơn vị trực thuộc: Trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở như:
Thống kê tình hình tuyển sinh đầu vào lớp 1, lớp 6 trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê hai mặt giáo dục
Thống kê học sinh là đối tượng ưu tiên, chính sách trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê kết quả lưu ban, thi lại tại các trường trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê danh sách học sinh lưu ban hẳn tại các trường trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê danh sách học sinh thi lại tại các trường trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê tình hình thu học phí, miễn giảm học phí trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê tổng hợp kinh phí cấp bù học phí miễn giảm
Đặc biệt, QLTH.VN cho phép Phòng giáo dục tổng hợp báo cáo EMIS, PMIS của các đơn vị trường trực thuộc, xuất khẩu báo cáo EMIS, PMIS tổng hợp để gửi cho Sở giáo dục và Đào tạo
3.2 Tra cứu dữ liệu của đơn vị trực thuộc mọi lúc, mọi nơi qua Internet

QLTH.VN là phần mềm online, dữ liệu được quản lý tập trung liên thông từ trường lên Phòng giáo dục, vì vậy Phòng giáo dục dễ dàng tra cứu dữ liệu của các trường trực thuộc để nhanh chóng nắm bắt tình hình dạy học và quản lý giáo dục tại các trường.

4. Thực hiện các nghiệp vụ quản lý giáo dục của các trường tại Sở Giáo dục

Quản lý công tác dạy học của các khối giáo dục mầm non, tiểu học, trung học trên toàn tỉnh.
Quản lý công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi.
Quản lý đội ngũ cán bộ và giáo viên trên toàn tỉnh, tổ chức thi tuyển công chức, quản lý biến động giáo viên, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi đua khen thưởng,...
Quản lý công tác xét duyệt tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
Quản lý công tác phổ cập giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề.
Tự động tổng hợp báo cáo về học sinh, giáo viên, trang thiết bị,... từ các trường THPT, GDTX, THCN, Cao đẳng và các Phòng giáo dục trên toàn tỉnh.
Tổng hợp báo cáo EMIS, PMIS của các trường và Phòng giáo dục, xuất khẩu báo cáo EMIS, PMIS gửi cho Bộ giáo dục và Đào tạo.
Dễ dàng tra cứu dữ liệu của đơn vị trực thuộc mọi lúc, mọi nơi qua Internet.
Phổ biến chủ trương, chính sách, tin tức hoạt động của ngành trực tiếp đến các đơn vị trực thuộc.

II. MỘT SỐ ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN QLTH.VN

Đầy đủ các biểu mẫu báo cáo 
QLTH.VN giúp Phòng giáo dục tự động tổng hợp báo cáo học sinh từ đơn vị trực thuộc: Trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở như:
Thống kê hai mặt giáo dục
Thống kê học sinh là đối tượng ưu tiên, chính sách
Thống kê kết quả lưu ban, thi lại
Thống kê danh sách học sinh lưu ban hẳn tại các trường trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê danh sách học sinh thi lại tại các trường trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê tình hình thu học phí, miễn giảm học phí trên địa bàn toàn Huyện
Thống kê tổng hợp kinh phí cấp bù học phí miễn giảm
Hình ảnh minh hoạ luồng báo cáo đi từ trường lên Phòng GD, Sở GD và từ Sở GD lên Bộ GD
Tự động tổng hợp báo cáo 
Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục xem ngay các báo cáo tổng hợp toàn ngành bất cứ lúc nào, không cần tổng hợp và chờ đợi các trường gửi báo cáo.
Dễ dàng trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác
QLTH.VN cho phép người dùng có thể nhập khẩu dữ liệu xuất ra từ hệ thống khác hoặc dữ liệu sẵn có của các Trường trên excel vào phần mềm. Đồng thời phần mềm cũng cho phép người dùng xuất khẩu dữ liệu ra nhiều kiểu tệp dữ liệu để lưu trữ hoặc trao đổi với các hệ thống khác.
Sử dụng trực tuyến (Online) mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động)
QLTH.VN là phần mềm Online 100% chạy trên Web, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị qua Internet. Không cần phải cài đặt phần mềm, chỉ cần đăng ký tài khoản là dùng được ngay.

Quản lý thiết bị

Thực hiện các nghiệp vụ: ghi tăng, ghi giảm, báo mất/hỏng, thanh lý, sửa chữa kiểm kê thiết bị, quản lý mượn/trả thiết bị, phòng bộ môn....Tự động tổng hợp báo cáo cho Phòng GD và Sở GD.

I. THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

1. Đáp ứng các nghiệp vụ quản lý thiết bị tại Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục.

Giúp PGD, SGD giám sát chặt chẽ tình hình quản lý thiết bị dạy học của từng Trường: Số lượng và giá trị theo từng loại thiết bị, theo từng môn học, tình trạng sử dụng từng thiết bị, số lượng thiết bị đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn, số lượng hỏng, mất, còn sử dụng được theo từng năm học.
Quản lý tình hình biến động (tăng, giảm) trang thiết bị dạy học tại các Trường trực thuộc để có kế hoạch đầu tư, trang bị các thiết bị dạy học cho các Trường.
Đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị dạy học và phòng học chức năng của các Trường trực thuộc PGD, SGD quản lý.
Thống kê chi phí mua sắm thiết bị theo từng khối trường, theo từng nguồn kinh phí hình thành (ngân sách, học phí, dự án, xã hội hóa,...) để lập dự toán chi phí mua sắm hàng năm.
Tự động tổng hợp các báo cáo thống kê thiết bị, tình hình sử dụng thiết bị của các Trường trực thuộc trên toàn Huyện, Tỉnh theo từng học kỳ, năm học.

2. Thực hiện các nghiệp vụ quản lý thiết bị tại các Trường

Quản lý thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục:
Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT
Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở
Thông tư 01/2010/BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông

Theo dõi danh sách thiết bị theo loại, môn học, phòng học chức năng, số lượng hiện có, số lượng mất, hỏng, còn dùng được, đang cho mượn và tình trạng của từng thiết bị.

Theo dõi lịch sử biến động của thiết bị, lịch sử mượn trả thiết bị.

Theo dõi tình hình tăng thiết bị
Ghi tăng thiết bị theo từng năm học và nguồn kinh phí mua sắm thiết bị dạy học.
Lập chứng từ ghi tăng cho một hay nhiều thiết bị cùng lúc.
Xem Sổ theo dõi việc tăng thiết bị theo từng tháng, quý, năm hoặc theo năm học.

Theo dõi tình hình giảm thiết bị
Lập chứng từ ghi giảm thiết bị từ các chứng từ hỏng, mất.
Theo dõi tình hình ghi giảm thiết bị theo từng lý do cụ thể.
Xem Sổ theo dõi việc giảm thiết bị theo tháng, quý, năm hoặc theo năm học.

Đáp ứng nghiệp vụ kiểm kê thiết bị
Lập danh sách thiết bị cần kiểm kê theo từng bộ môn, môn học hoặc từng kho trước khi thực hiện kiểm kê.

Lập biên bản kiểm kê, ghi nhận kết quả và lưu trữ lịch sử kiểm kê theo từng lần kiểm kê hoặc từng năm học.

Theo dõi tình hình hỏng, mất thiết bị
Lập phiếu báo hỏng, mất cho một hay nhiều thiết bị cùng lúc.
Cho phép lập phiếu báo hỏng, mất thiết bị ngay khi cho mượn hoặc sau khi kiểm kê thiết bị nếu phát hiện thiết bị đó bị hỏng, mất.

Thực hiện nghiệp vụ thanh lý thiết bị
Lập và in Biên bản thanh lý thiết bị từ các chứng từ thiết bị báo hỏng.

Xem Sổ theo dõi việc thanh lý thiết bị theo tháng, quý, năm hoặc theo năm học.

Theo dõi tình hình thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
Lập phiếu đề xuất sửa chữa thiết bị hỏng trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Theo dõi những thiết bị hỏng đã sửa chữa hay chưa.
Theo dõi thông tin về tình trạng hỏng, chi phí sửa chữa, thời hạn sửa chữa xong.
Theo dõi lịch bảo dưỡng và tình hình thực hiện việc bảo dưỡng cho từng thiết bị.
Xem Sổ theo dõi việc sửa chữa thiết bị theo tháng, quý, năm hoặc theo năm học.

Theo dõi tình hình mượn, trả thiết bị dạy học
Lập phiếu mượn, trả một hoặc nhiều thiết bị cùng lúc.
Lập nhanh phiếu mượn, trả thiết bị theo bài học hoặc sao chép những phiếu mượn trả thiết bị đã lập trước đó.
Thống kê những thiết bị mượn quá hạn chưa trả, thống kê tình hình mượn thiết bị theo từng môn học.

Quản lý lịch sử dụng các phòng học chức năng
Đăng ký lịch sử dụng các phòng học chức năng cùng các thiết bị cần sử dụng.
Theo dõi lịch sử dụng phòng học chức năng theo từng tiết học, môn học, giáo viên, lớp.
Xem Sổ nhật ký mượn trả phòng học bộ môn, phòng học chức năng.
Nhập khẩu lịch sử dụng phòng học chức năng từ file excel và phần mềm.

Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị và các phòng học chức năng, thống kê số lượng thiết bị, thống kê biến động thiết bị, thống kê số lượng thiết bị đạt chuẩn, không đạt chuẩn, tự làm,... thông qua hệ thống các báo cáo thống kê, sổ quản trị.

II. MỘT SỐ ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRÊN QLTH.VN

Đầy đủ các biểu mẫu báo cáo 
QLTH.VN cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định.
Sổ thiết bị giáo dục
Thống kê thiết bị tình hình mượn quá hạn
Thống kê danh sách thiết bị tự làm
Sổ theo dõi sử dụng thiết bị giáo dục
Sổ nhật ký sử dụng phòng bộ môn
Sổ theo dõi việc sửa chữa thiết bị
Sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị giáo dục
...
Tự động tổng hợp báo cáo 
Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục xem ngay các báo cáo tổng hợp toàn ngành bất cứ lúc nào, không cần tổng hợp và chờ đợi các trường gửi báo cáo.
Dễ dàng trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác
QLTH.VN cho phép người dùng có thể nhập khẩu dữ liệu xuất ra từ hệ thống khác hoặc dữ liệu sẵn có của các Trường trên excel vào phần mềm. Đồng thời phần mềm cũng cho phép người dùng xuất khẩu dữ liệu ra nhiều kiểu tệp dữ liệu để lưu trữ hoặc trao đổi với các hệ thống khác.
Sử dụng trực tuyến (Online) mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động)
QLTH.VN là phần mềm Online 100% chạy trên Web, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị qua Internet. Không cần phải cài đặt phần mềm, chỉ cần đăng ký tài khoản là dùng được ngay.

Quản lý cán bộ

Quản lý, lưu trữ và tra cứu hồ sơ giáo viên, cán bộ; đánh giá chất lượng giảng dạy; khen thưởng, kỷ luật; thống kê, báo cáo toàn trường và tự động tổng hợp báo cáo cho Phòng GD và Sở GD.

Theo misa.com.vn

Đọc thêm...

Các đánh giá cho Misa QLTH.VNĐánh giá và cho điểm

Khả năng bạn sẽ người thân hay bạn bè sử dụng phần mềm này?
Không bao giờ Chắc chắn là có
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bạn có cho là phần mềm THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG với người dùng?
Quá khó Dễ dàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Các CHỨC NĂNG của phần mềm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn?
Không chút nào Hoàn toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá ra sao về CHẤT LƯỢNG (ổn định, chính xác, ít gây lỗi…) của phần mềm?
Tồi tệ Tuyệt vời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của nhà cung cấp?
Không đầy đủ  Rất trọn vẹn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bình luận

Điều bạn thích nhất khi sử dụng phần mềm này?
Điều bạn không hài lòng với phần mềm?
Những khuyến cáo của bạn đối với phần mềm

Bạn đánh giá thế nào về khả năng giới thiệu phần mềm này cho người thân hoặc bạn bè


Thông tin của bạnNhập mã xác nhận:Gửi đánh giá

Trong vòng 24h, các chuyên gia tại Tư Vấn Phần Mềm sẽ giúp lọc ra các sản phẩm phù hợp với tổ chức của bạn. Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí! 0903 22 0809
© 2013 Tư Vấn Phần Mềm

MỜI HỢP TÁC

TVPM đang mong muốn hợp tác với các đơn vị có năng lực xây dựng BỘ PHẦN MỀM TÍCH HỢP (bán hàng POS, kế toán, giao nhận, TMĐT...) để cùng với TVPM nâng cấp tuvanphanmem.vn thành một nền tảng marketing và kinh doanh phần mềm hữu hiệu, trên tinh thần cùng nhau khai thác kinh doanh và cùng nhau có lợi!

Mọi quan tâm xin liên hệ:
Tel: 0903220809 ; Email: contact@shopply.vn