Các phần mềm khác

    Các phần mềm khác

Misa SME.Net

Giới thiệu

Misa SME.Net có phiên bản cập nhật mới nhất vào năm 2012, là phần mềm kế toán cho phép doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Cổ đông,Tổng hợp. Phần mềm tự động lập các báo cáo thuế có mã vạch và quản lý chặt chẽ hóa đơn tự in, đặt in, điện tử theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Kết nối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN để nộp báo cáo trực tiếp đến cơ quan Thuế. Đặc biệt, Misa SME.Net 2012 cập nhật Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định sửa đổi các biểu mẫu thuế GTGT, TNDN, TTĐB, Thuế tài nguyên...

Misa SME.Net được chia làm 3 phiên bản (Enterprise, Professional, Standard) để đáp ứng cho nhu cầu ứng dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau. 

  • Misa SME.Net Standard có 07 phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Thuế, Tổng hợp
  • Misa SME.Net Professional có 09 phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Thuế, Tổng hợp, Tài sản cố định, Tiền lương
  • Misa SME.Net Enterprise có 13 phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Thuế, Tổng hợp, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Cổ đông, Ngân sách
     

Các tính năng của Misa SME.Net

In hóa đơn theo nghị đinh 51

Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và thông tư số 39/2014/TT-BTC
Đáp ứng 3 hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự in, Hóa đơn đặt in, Hóa đơn điện tử.
Quản lý số hóa đơn hủy, mất, cháy, hỏng, xóa bỏ và tự động lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Phân hệ Quỹ

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp.
Cho phép xem số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân hệ Ngân hàng

Lập và in các chứng từ như Séc, Ủy nhiệm chi...
Kết nối trực tuyến với ngân hàng qua Internet để lấy sổ phụ và thanh toán.

Phân hệ Mua hàng

Đáp ứng nghiệp vụ mua hàng không qua kho, hàng mua trả lại, mua hàng nhập khẩu…
Tự động phân bổ chi phí mua hàng, theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn mua hàng.

Phân hệ Bán hàng

Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ bán hàng như hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán…
Tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng.

Phân hệ Kho

Hỗ trợ tất cả các phương pháp tính giá xuất kho như Nhập trước xuất trước, Giá đích danh, Bình quân cuối kỳ và Bình quân tức thời.
Quản lý nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…

Phân hệ Tài sản cố định

Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí.
Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản.

Phân hệ Tiền lương

Chấm công và tính lương theo nhiều phương pháp: Lương thời gian, Lương cơ bản cố định
Tự động lập báo cáo theo dõi thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên.
Theo dõi tạm ứng và thanh toán lương chi tiết theo từng nhân viên. Hỗ trợ nhiều hình thức trả lương: 1 kỳ/tháng hoặc 2 kỳ/tháng.

Phân hệ Giá thành

Đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành cho doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Xây dựng, Dịch vụ.
Tự động tổng hợp chi phí trực tiếp, phân bổ chi phí gián tiếp cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí theo nhiều tiêu chí (Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, Định mức), tự động kết chuyển chi phí sản xuất.
Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ. Tự động nghiệm thu công trình.

Phân hệ Thuế

Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai…
In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế.

Phân hệ Hợp đồng

Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng mua, bán
Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, nhóm hợp đồng

Phân hệ Cổ đông

Quản lý sổ cổ đông, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức.
Cung cấp công cụ gửi thư, Email, SMS để gửi thông báo và liên lạc với cổ đông.

Phân hệ Ngân sách

Lập kế hoạch thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách.
Kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, đặc biệt thích hợp với mô hình công ty đa chi nhánh, công ty mẹ - công ty con.

Phân hệ Tổng hợp

Tổng hợp số liệu, kết chuyển lãi lỗ, lập báo cáo tài chính.
Khoá sổ kế toán cuối kỳ.

 

Source: misa.com.vn

Đọc thêm...

Các đánh giá cho Misa SME.NetĐánh giá và cho điểm

Khả năng bạn sẽ người thân hay bạn bè sử dụng phần mềm này?
Không bao giờ Chắc chắn là có
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bạn có cho là phần mềm THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG với người dùng?
Quá khó Dễ dàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Các CHỨC NĂNG của phần mềm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn?
Không chút nào Hoàn toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá ra sao về CHẤT LƯỢNG (ổn định, chính xác, ít gây lỗi…) của phần mềm?
Tồi tệ Tuyệt vời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của nhà cung cấp?
Không đầy đủ  Rất trọn vẹn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bình luận

Điều bạn thích nhất khi sử dụng phần mềm này?
Điều bạn không hài lòng với phần mềm?
Những khuyến cáo của bạn đối với phần mềm

Bạn đánh giá thế nào về khả năng giới thiệu phần mềm này cho người thân hoặc bạn bè


Thông tin của bạnNhập mã xác nhận:Gửi đánh giá

Trong vòng 24h, các chuyên gia tại Tư Vấn Phần Mềm sẽ giúp lọc ra các sản phẩm phù hợp với tổ chức của bạn. Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí! 0903 22 0809
© 2013 Tư Vấn Phần Mềm

MỜI HỢP TÁC

TVPM đang mong muốn hợp tác với các đơn vị có năng lực xây dựng BỘ PHẦN MỀM TÍCH HỢP (bán hàng POS, kế toán, giao nhận, TMĐT...) để cùng với TVPM nâng cấp tuvanphanmem.vn thành một nền tảng marketing và kinh doanh phần mềm hữu hiệu, trên tinh thần cùng nhau khai thác kinh doanh và cùng nhau có lợi!

Mọi quan tâm xin liên hệ:
Tel: 0903220809 ; Email: contact@shopply.vn