Các phần mềm khác

    Các phần mềm khác

Sure ERP

SureERP® được thiết kế thành các module, ứng với từng phần hành công việc khác nhau, phù hợp với công việc của từng bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp. Giải pháp tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết mà cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ hay những tập đoàn, tổng công ty đa chi nhánh đều có thể sử dụng.

Tùy theo nhu cầu, các doanh nghiệp có thể triển khai giải pháp theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu, doanh nghiệp có thể lựa chọn đầu tư SureERP® với mức độ cơ bản trên cơ sở đầu tư các phân hệ như kế toán, tài chính, chuỗi cung ứng (mua hàng, bán hàng, tồn kho), phân tích quản trị...

Khi ở mức phát triển, các doanh nghiệp có thể đầu tư mở rộng các phân hệ chuyên sâu, phục vụ công tác quản trị chuỗi cung ứng đồng bộ với quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực...

 

Bán hàng

Tính năng nổi bật trong phân hệ bán hàng:

Qui trình đầy đủ, linh hoạt: Báo giá -> Đặt hàng -> Xuất kho -> Giao hàng -> Thanh toán.
Chính sách bán hàng đa đạng, linh hoạt & chặt chẽ.
Chính sách giá
Chính sách chiết khấu, khuyến mãi ngay & tích luỹ cuối kỳ
Chính sách hoa hồng cho nhân viên & cho đại lý
Thưởng phạt thanh toán…
Xét duyệt đơn hàng đa cấp:
Hạn mức công nợ
Nợ quá hạn
Quản lý giao hàng & điều vận:
Quản lý đội ngũ nhân viên giao hàng & đội xe
Phân tuyên giao hàng
Dự toán doanh số bán hàng: theo nhiều yếu tố
Theo thời gian: năm, quí, tháng, tuần…
Theo khách hàng , nhóm khách hàng.
Theo vị trí địa lý: quốc gia, khu vực, tỉnh thành, quận huyện…

 

Điểm bán lẻ

Xử lý các nghiệp vụ bán lẻ: bán hàng, in bill, xuất hóa đơn; đổi hàng, trả hàng, …
Quản lý thông tin khách hàng thân thiết.
Tích luỹ điểm, tích luỹ doanh số & các chính sách khuyến mãi, chiết khấu, quà tặng cho các khách hàng thân thiết.
Cho phép ban hành & áp dụng phiếu mua hàng (Vouchers) tại các điểm bán lẻ.
Điều phối hàng giữa công ty - cữa hàng, cửa hàng – cữa hàng.
Áp dụng barcode để bán hàng, nhập, xuất & kiểm kê tại các cữa hàng.

 

Quản lý kho

Giải pháp Sure ERP cung cấp một số tính năng nổi bật trong phân hệ quản lý kho:
Quản lý tồn kho đa chiều, đa cấp:
Yếu tố mặt hàng: Qui cách, màu, size, đơn vị đóng gói
Yếu tố kho: Tổng kho -> kho -> Vị trí kho -> Palet -> Lô -> Seri
Quản lý hàng tồn kho theo tình trạng:
Tính trạng nhập: "Đặt hàng", "Đã nhập kho", "Đã nhận hoá đơn"
Tính trạng xuất: ""Báo giá", "Đặt hàng", "Đã xuất kho",  "Đã giao hàng",  "Đã xuất hoá đơn"

Kiểm soát cả tồn kho thực tế & tồn kho sổ sách
Quản lý "Catch weight": quản lý song song 2 đơn vị tồn kho:
Trọng lượng: Kg, tấn..
Đơn vị kiểm đếm: Cái, cuộc, thùng, kiện…
Kiểm soát lô:
Thông tin lô hàng: ngày sản xuất, ngày hết hạn, chất lượng, xuất xứ…
Truy xuất nguồn gốc.
Dành hàng:
FIFO: lô hàng nhập trước, ưu tiên xuất trước
FEFO: lô hàng hết hạn trước, ưu tiên xuất trước
Nhập, xuất kho bằng mã vạch (barcode)
Tính giá vốn hàng tồn kho:
Phương pháp: FIFO, LIFO, AVRG, đích danh, giá chuẩn (std. cost)
Cho phép chuyển đổi qua lại giữ các phương pháp dễ dàng
Tính tuổi hàng tồn kho.
Tính vòng quay hàng tồn kho
Danh sách hàng lỗi thời, quá date...

 

Sản Xuất

Với phân hệ Sản xuất giúp nhà quản lý:
Thiết lập định mức nguyên vật liệu (Bills of materials) cho từng sản phẩm.
Xây dựng qui trình sản xuất cho từng nhóm sản phẩm.
Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu & thời gian sx cho từng Lệnh sản xuất.
Ước tính giá thành định mức cho từng Lệnh sản xuất.
Quản lý phân xưởng: ghi nhận kết quả sản xuất chi tiết ở từng công đoạn.
Tập hợp & tính giá thành thực tế khi kết thúc Lệnh sản xuất.
Thông kê năng lực & năng suất sản xuất theo nhà máy, chuyền, công đoạn & theo từng nhân viên.
Kế hoạch sản xuất
Tính năng nổi bật trong phân hệ Kế hoạch sản xuất:
Công cụ lập kế hoạch sản xuất trực quan.
Cho phép lập kế hoạch sản xuất chi thiết đến từng chuyền sản xuất.
Mô phỏng kế hoạch sản xuất đơn giản, thao tác bằng cách "kéo - thả":
Thêm, bớt chuyền
Chuyển chuyền
Đổi lịch làm việc: tăng ca, giảm cả
Điểu chỉnh năng lực sản xuất dựa trên mức độ thành thạo của công nhân.
Điều chỉnh số lượng sản xuất của từng chuyền…
Sử dụng các kỹ thuật lập kế hoạch để thay đổi kế hoạch sản xuất:
Chỉ dẫn lập kế hoạch: backward & forward.
Giới hạn công suất: finity & unfinity.
Cho phép hiển thị đồng thời số liệu kế hoạch & số liệu sản xuất thực tế trên cùng biểu đồ kế hoạch để so sánh & kiểm soát.​​

 

Kế toán tài chính

Hệ thống tài khoản đa cấp + 3 yêu tố phân tích: Phòng ban, Trung tâm chi phí, Mục phí
Năm tài chính trùng hoặc khác năm lịch.
Quản lý đa tiền tệ.
Dự toán tài chính:
Yếu tố dự toán: doanh thu, chi phí, lãi lỗ & dự toán dòng tiền.
Chu kỳ dự toán: theo tháng, quí, năm.
Dự toán chi tiết theo: phòng ban, trung tâm chi phí, khoản mục phí.
Báo cáo so sánh giữa dự toán & thực tế.
tai-chinh.png 
Xử lý cuối kỳ:
Khấu hao tài sản cố định.
Phân bổ & kết chuyển tự động.
Tính giá thành sản phẩm.
Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
Đóng kỳ kế toán & kết thúc niên độ kế toán.
Cung cấp hơn 300 báo cáo phục vụ cho cả 3 mục đích:
Báo cáo quản trị.
Báo cáo tài chính.
Báo cáo thuế.
Báo cáo tổng hợp dữ liệu đa chi nhánh (consolidation reports): cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều chi nhánh để tạo ra báo cáo tổng hợp một cách nhanh chóng.​

 

Phân tích dữ liệu

Giải pháp Sure ERP với phân hệ Phân tích dữ liệu cho phép nhà quản trị tạo báo cáo và cập nhật dữ liệu tự động một cách linh hoạt.
​​Tự tạo báo cáo bằng cách kéo – thả, từ các vùng dữ liệu (cubes):
Phân tích dữ liệu bán hàng
Phân tích chi phí
Phân tích lãi lỗ
Phân tích tồn kho
Cập nhật dự dữ liệu tự động theo lịch
Tạo báo cáo phân tích & báo cáo quản trị dự trên các hàm MAC, cho phép truy xuất dữ liệu trực tiếp từ SureERP.

 

Thương mại điện tử

Phân hệ thương mại điện tử trong giải pháp Sure ERP có các tính năng nổi bật như:
Trang thông tin sản phẩm: hình ảnh, giá, công dụng, tính năng sản phẩm…
Đặt hàng trực tuyến.
Thanh toán điện tử: kết nối với các cổng thanh toán: Ngân lượng, Bảo kiểm, Paypal, AlterPay…
Ngân lương, bảo kiêm.
Tích hợp hoàn toàn với Sure ERP:
Cập nhật giá tự động từ chính sách giá.
Áp dụng các chính sách: khuyến mại, chiết khấu…
Chương trình khách hàng thân thiết.
Tích hợp hoàn toàn với Sure ERP:
​Cập nhật giá tự động từ chính sách giá

 

CRM Call Center

Quản lý thông tin khách hàng.
Quản lý các giao dịch với khách hàng.
Tích hợp với hệ thống tổng đài điện thoại: Asterisk & Lync.
Điều phối cuộc gọi.
Hiển thị thông tin khách hàng khi nhận cuộc gọi.
Ghi âm cuộc gọi.
Giám sát quá trình làm việc của các điện thoại viên (agents).
Thông kê cuộc gọi.

 

Quản trị hệ thống

Phân hệ quản trị hệ thống trong giải pháp Sure ERP có tính năng nổi bật sau:
​Bảo mật:
Phân quyền theo vai trò (roles).
Phân quyền dữ liệu (record level).
Phân quyền chi tiết trên trường nhập liệu (field level).
Cá nhân hoá người dùng:
Thiết lập hệ thống: ngày, giờ, ngôn ngữ…
Giao diện & chức năng nhập liệu.
Truy vết nhập liệu.
Synchronize dữ liệu tự động.
Cho phép thiết lập cơ chế cảnh báo tự động (alerts).
Thiết lập lịch in báo cáo & gởi đến các đối tượng sử dụng một cách tự động.
Cho phép "Drill-down" dữ liệu:
Từ tổng hợp đến chi tiết.
Từ báo cáo đến chứng từ nhập liệu.

 

Nguồn: lacviet.com.vn

 

Đọc thêm...

Các đánh giá cho Sure ERPĐánh giá và cho điểm

Khả năng bạn sẽ người thân hay bạn bè sử dụng phần mềm này?
Không bao giờ Chắc chắn là có
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bạn có cho là phần mềm THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG với người dùng?
Quá khó Dễ dàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Các CHỨC NĂNG của phần mềm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn?
Không chút nào Hoàn toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá ra sao về CHẤT LƯỢNG (ổn định, chính xác, ít gây lỗi…) của phần mềm?
Tồi tệ Tuyệt vời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của nhà cung cấp?
Không đầy đủ  Rất trọn vẹn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bình luận

Điều bạn thích nhất khi sử dụng phần mềm này?
Điều bạn không hài lòng với phần mềm?
Những khuyến cáo của bạn đối với phần mềm

Bạn đánh giá thế nào về khả năng giới thiệu phần mềm này cho người thân hoặc bạn bè


Thông tin của bạnNhập mã xác nhận:Gửi đánh giá

Trong vòng 24h, các chuyên gia tại Tư Vấn Phần Mềm sẽ giúp lọc ra các sản phẩm phù hợp với tổ chức của bạn. Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí! 0903 22 0809
© 2013 Tư Vấn Phần Mềm

MỜI HỢP TÁC

TVPM đang mong muốn hợp tác với các đơn vị có năng lực xây dựng BỘ PHẦN MỀM TÍCH HỢP (bán hàng POS, kế toán, giao nhận, TMĐT...) để cùng với TVPM nâng cấp tuvanphanmem.vn thành một nền tảng marketing và kinh doanh phần mềm hữu hiệu, trên tinh thần cùng nhau khai thác kinh doanh và cùng nhau có lợi!

Mọi quan tâm xin liên hệ:
Tel: 0903220809 ; Email: contact@shopply.vn